W ramach usług projektowych oferujemy: 

  1. Kompleksowe projektowanie instalacji w budownictwie jednorodzinnym i przemysłowym w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych, alarmowych, oświetlenia wnętrz i terenów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  2.  Projektowanie, modernizacje i przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych napowietrznych, kablowych niskiego i średniego napięcia.